UPGRADE ACCOUNT

การชำระเงิน

ราคา 50 90 150 300 500 1,000
วัน 5 10 25 60 100 200

สำหรับช่องทาง True Money จะได้รับวันน้อยที่สุดและเชื่อมต่อได้ 1 เครื่องเท่านั้น

* เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

โอนเงินเข้าบัญชี
True wallet QR

ชื่อ: ธีรวัต ตันติรักษโรจน์

เลขที่โอน: 096-787-1632

โอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี Persec Co., Ltd.

ธนาคาร กสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี

เลขที่บัญชี 673-2-34392-8

(กรุณาโอนเงินก่อนแจ้งชำระเงิน) เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน

information

สรุปการสั่งซื้อ
Username
ยอดรวม
แพ็กเกจ
การเชื่อมต่อ
* ถ้ามีข้อสงสัยหรือปัญหาการชำระค่าบริการ ติดต่อทีมงานได้ที่ 096-787-1632 หรือ Facebook