เซิร์ฟเวอร์ VPN

100 VPN servers in 29 countries

BullVPN ครอบคลุมทั้งโลก

เราใช้ Server VPN ที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูล ที่มี VPN จำนวนมาก ซึ่งสามารถให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ VPN เซิร์ฟเวอร์ยังรองรับหลายโปรโตคอล เช่น OpenVPN, L2TP, IPsec, IKEv2 หรือ Softether   

 We use high quality, secure VPN server to send of VPNs that allow you to connect efficiently. VPN servers have multiple protocols such as OpenVPN, L2TP, IPsec, IKEv2 or Softether.We use high quality, secure VPN server to send of VPNs that allow you to connect efficiently. VPN servers have multiple protocols such as OpenVPN, L2TP, IPsec, IKEv2 or Softether.

VPN ทำงานอย่างไร ?

เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN) จะช่วยปกป้องคุณเมื่อคุณออนไลน์ด้วย 2 วิธีดังนี้

  1. ซ่อนที่อยู่ IP Address ของคุณ

  2. เข้ารหัสข้อมูลการเชื่อมต่อของคุณ

ดังนั้นการเข้าชมบนอินเทอร์เน็ตของคุณจะไม่สามารถถูกตรวจสอบ บันทึก หรือแก้ไขโดยบุคคลที่สามได้

ต้องการเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือ Private VPN ประเทศอื่น ต้องทำอย่างไร ?

คุณสามารถแจ้งเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือ Private VPN ที่ต้องการกับเราได้ที่ Email : [email protected]
เพียงแค่ระบุว่าต้องการใช้ในการทำอะไร เช่น เข้าถึงเว็บไซต์ที่คุณต้องการ กรุณาระบุให้ชัดเจน เพื่อให้เรา
สามารถเข้าไปเทสระบบให้คุณได้ง่ายขึ้น